Nouveau Art Academy / Nouveau Contour Danmark var et af de første officielle akademier indenfor branchen I Danmark og vi har sidenhen vokset os til at være en af de absolut største udbydere af kurser indenfor Permanent Makeup herhjemme.
Den erfaring vi har fået I løbet af årene og den feedback vi løbende har fået fra vores elever, bruger vi I allerhøjeste grad til, kontinuerligt at optimere de kurser vi udbyder.

Det har desuden altid været vores målsætning at levere de bedste og mest professionelle kurser indenfor Permanent Makeup.
Pr. 1/1 2017 har vi således opdateret alle vores kursusforløb, således at de er fuldt ud konkurrencedygtige og sikrer vores elever en yderst professionel og informativ start i det krævende håndværk, som permanent Makeup er.


Om faget Permanent Makeup

Permanent Makeup er et håndværk og kan ikke mestres på hverken 2 dage, 1 uge eller 1måned. Det kræver rigtig meget øvelse og træning samt en god portion selvdisciplin ifht.at få tilrettelagt tid til dette efterfølgende og den del skal man, som elev, selv være parat til at tage fuldt ansvar for. Det kan derfor heller ikke anbefales at starte på et kursus, hvis man ikke har tiden til at fordybe sig.

Som undervisere I dette fag, er det vores job og ansvar at formidle viden, praktisk kunnen,og redskaber til at forstå og lære faget. Vi videreformidler således alt den nødvendige viden baseret på mange års erfaring, både egen erfaring, men også erfaring som er samlet af Nouveau Contours distributører igennem rigtig mange år.

Selvom udviklingen aldrig står stille I dette fag og der hele tiden kommer nye kurser, nyt udstyr og nye accessories til, så er meget af det blot smart markedsføring og nye navne for de samme behandlinger, hvilket godt kan være lidt overvældende at navigere rundt I – især når man er ny I faget.


Om vores modulopbygning:

Faktum er, at hvis man lærer de basale grundlæggende teknikker og får en forståelse af hvordan nålestørrelser, hastighed, bevægelser, pigmenter etc. fungerer, så kan man faktisk skabe alt – så handler det I bund grund om ens egne personlige kreative færdigheder og evnen til at mixe forskellige teknikker og på den måde kreere nye stilarter. Hermed ikke sagt at det ikke er anbefalelsesværdigt eller inspirerende at tage flere kurser hen af vejen og samtidig måske også lære andre og “nye” måder at arbejde på, men det vigtigste er faktisk, at man føler at man har de nødvendige redskaber til at udvikle sit håndværk fra starten af og det får du hos os.

Det er desuden af afgørende betydning for ens start I faget, hvem man trænes af, da trænerens eget håndværk altid vil afspejle sig I elevens arbejde.

Trænerne på vores kursusforløb er primært Master Trainer Majken Villefrance, som har mange års erfaring med både håndværket og undervisning I faget. Majken har kontinuerligt en fuldt booket kalender og meget lange ventelister til at få udført behandlinger hos hende, så hendes håndværk er i den grad særdeles efterspurgt.

Majken underviser med assistance fra Vicki Petersen på hold med mere end 3 deltagere. Vicki arbejder til dagligt side om side med Majken, som behandler I Nouveau Art.
Vicki er således trænet af Majken selv og er et stort naturtalent indenfor Permanent Makeup. Vicki er pt. I oplæring til at blive Certificeret træner for Nouveau Contour.

Vi har ligeledes eksterne trænere tilknyttet som konsulent undervisere, heriblandt den dygtige Camilla Hemmingsen.


Dette får du hos os:

I forbindelse med vores nye kursusforløb, har vi lagt vægt på at opdatere basiskurset således at forløbet er mere overskueligt og knapt så kompakt. Men vi har samtidig optimeret det ifht. indholdet og de redskaber vi benytter til at formidle vores viden, for at sikre mest mulig læring.

Vi har bla. lagt nogle af vores tidligere Masterkurser ind I basisdelen, således at man lærer langt flere teknikker og herved får mere viden og praktisk færdighed til at udvikle sig I et hurtigere tempo samt får en mulighed for at tilbyde en bredere vifte af behandlinger og være langt mere konkurrencedygtig fra start af. Dog er det altid ens egen indsats der er afgørende for hvor hurtigt man udvikler sit talent.

Vi har ligeledes delt forløbet op I moduler, så det er mere overskueligt tidsmæssigt og hermed også mere lempeligt økonomisk.
Efter at have undervist rigtig mange hold, er det nemlig vores helt klare overbevisning at man får mest ud af at fordybe sig I èt behandlingsområde ad gangen.


Grundmodulerne er opbygget I 3 selvstændige forløb

1. Bryn (Soft og Full shading & Ombre brows)
2. Læber (Lipliner med toning samt full lips)
3 Eyeliner (vippefortætning/alm. Eyeliner samt eyeliner med bredde og vinge)

Man vælger således selv, hvilke moduler man ønsker at deltage i, da ikke alle er interesserede I at lære alle områder indenfor mikropigmentering.
Det er vigtigt at man starter med det, som har størst interesse og så kan man bygge mere på hen ad vejen, efter ønske. De fleste vælger dog at starte med bryn, da det klart er denmest efterspurgte behandling fra kunderne og hermed udgør 80% af indtjeningsgrundlaget som PMU artist.

Efterfølgende er det muligt at dygtiggøre sig yderligere via vores forskellige workshops, såsom; “all about Pigments”, “All about Removal”, 1:1 Perfektionstræning, Perfektionstræning i hold samt særlige VIP Master classes med internationale trænere.


Support

I forbindelse med kurset/modulerne, kommer man ind I vores lukkede Supportgruppe på facebook. Her kan man stille spørgsmål, sparre med hinanden, lægge billeder op til vurdering og sende opgaver til trænerne og vi vurderer således, vores elever løbende I processen.
Vi lægger rådgivende opslag op derinde og vi lægger også hjælpevideoer, teorimateriale og andre vigtige dokumenter samt illustrationer ind, til at hjælpe og vejlede hele vejen igennem forløbet.

Vi vurderer hele tiden følgende: optegningen, farvevalget, pigmenteringen og valg af teknik ifht. kundens naturlige udgangspunkt.

Man har 6 måneders adgang I supportgruppen og skal I den periode gerne have forfinet sit håndværk nok til at vi godkender kvaliteten af arbejdet der udføres og kan udstede certifikat.

OBS: Man kan tilkøbe sig adgang til yderligere 6 måneders support I gruppen, ved behov.

Pris for dette er: 3000 DKK. ex moms.





GRUNDLÆGGENDE VIDEN


ALL ABOUT
BROWS


ALL ABOUT
EYES


ALL ABOUT
LIPS


ALL ABOUT
PIGMENTS


PERFEKTIONSTRÆNING
(HOLD)


ALL ABOUT
REMOVAL


PERFEKTIONSTRÆNING 1:1